ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Vedenlaatu ja sen tarkkailu

Veden laadunvalvontatutkimukset Osuuskunta Valkeaveden jakaman veden osalta suoritetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetusten 1352/2015 ja 401/2001 mukaisesti.

Alueellinen valvontatutkimusohjelma on laadittu yhteistyössä Kalajokilaakson vesilaitosten ja alueen terveysviranomaisten kanssa. Vesinäytteet otetaan valvontatutkimusohjelman mukaisesti hajautetusti eri puolilta osuuskunnan verkostoa. Osuuskunnan jakama talousvesi on täyttänyt EU:n direktiiviin perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön asettamat vaatimukset.

Osuuskunta Valkeaveden verkostoveden eräitä ominaisuuksia sekä vaadittavia raja-arvoja on esitetty oheisessa taulukossa.


Enim. pitoisuus / raja-arvo
Verkostovesi
Koliformiset bakteerit
< 1
< 1
Kovuusarvo (mmol/l)
ei vaatimusta
0,4 (pehmeä)
pH
6,5 - 9,5
7,5 - 8,2
Rauta (µg/l)
< 200
< 50
Mangaani (µg/l)
< 50
< 10

Talousveden tutkimustodistus hyväksytyn valvontatutkimusohjelman mukaisesti vedenjakelualueittain:


Kalajoki Keskustaajama vedenjakelualue, Hiekkasärkät-Rahja-Vasankari
- Jatkuva valvonta 2021-10090-3 >
- Jaksottainen valvonta 2021-09359-001 >

Himanka Uusi-Somero vedenjakelualue, keskustaajama-Parkas-Himankakylä
- Jatkuva valvonta 2021-11213-1 >

Himanka Ainalin vedenjakelualue:
- Jatkuva valvonta 2021-09880-2 >

Himanka Saarenpää-Hillilä-Tomujoki vedenjakelualue:
- Jatkuva valvonta 2021-09880-1 >

Rautio vedenjakelualue, keskustaajama-Typpö-Kärkinen:
- Jatkuva valvonta 2021-10683-1 >

Metsäkylän vedenjakelualue:
- Jatkuva valvonta 2121-09557-2 >


Riskiarviointi

Osuuskunta Valkeaveden riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisella wspssp.fi-ohjelmalla, joka täyttää lainsäädännön vaatimukset menettelyn sertifioinninmukaisuudesta. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 29.10.2020.

Riskinarvioinnin perusteella laitoksen riskit ovat hyvin hallinnassa, ja parannuksia edellisessä riskikartoituksessa vuonna 2016 havaittuihin kehittämistarpeisiin on toteutettu. Riskinarvioinnin mukaan kriittisiä riskejä ei havaittu. Riskienhallintatoimenpiteet ovat pääasiassa laitoksen tavanomaisia käyttö- ja huoltotoimenpiteitä sekä sovittujen toimintatapojen mukaan toimimista. Rahjan alavesisäiliön pinnoittamista suunnitellaan sekä harkitaan mm. tekstiviestitiedotusta asiakkaille.

Kaiken kaikkiaan riski veden laadun tai saatavuuden heikentymiselle on vedenoton hajautuksen vuoksi melko matala. Alueen laitoksilla on hyvä varavedenjakelujärjestely.