Vedenlaatu ja sen tarkkailu

Veden laadunvalvontatutkimukset Osuuskunta Valkeaveden jakaman veden osalta suoritetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 mukaisesti (asetus 461/2000 talousveden laatu- ja valvontatutkimukset).

Alueellinen valvontatutkimusohjelma on laadittu yhteistyössä Kalajokilaakson vesilaitosten ja alueen terveysviranomaisten kanssa. Vesinäytteet otetaan valvontatutkimusohjelman mukaisesti hajautetusti eri puolilta osuuskunnan verkostoa. Osuuskunnan jakama talousvesi on täyttänyt EU:n direktiiviin perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön asettamat vaatimukset.

Osuuskunta Valkeaveden verkostoveden eräitä ominaisuuksia sekä vaadittavia raja-arvoja on esitetty oheisessa taulukossa.


Enim. pitoisuus / raja-arvo
Verkostovesi
Koliformiset bakteerit
< 1
< 1
Kovuusarvo (mmol/l)
ei vaatimusta
0,4 (pehmeä)
pH
6,5 - 9,5
7,5 - 8,2
Rauta (µg/l)
< 200
< 50
Mangaani (µg/l)
< 50
< 10

Talousveden tutkimustodistus / Maintpartner Oy / Osuuskunta Valkeavesi (tiedostot PDF-muodossa)

Hiekkasärkät >
Mehtäkylä >
Rautio >
Terveyskeskus >


-