ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Osuuskunta Valkeavesi

Historiaa

Osuuskunta Valkeavesi on vuonna 1959 perustettu vesiosuuskunta jonka tehtäväksi tuolloin annettiin hankkia, käsitellä ja toimittaa käyttövettä silloisen Kalajoen kunnan keskustaan. Aikaisemmin Kalajoen keskustan alueella toimi lukuisia pieniä vesiyhtymiä jotka hankkivat vetensä suoraan Kalajoesta. Jokiveden laadun heikkeneminen ja tästä johtuvat mm. lavantautiepidemiat pakottivat keskustan asukkaat etsimään muita vaihtoehtoja turvallisen käyttöveden saamiseksi. Tätä tarvetta varten perustettiin Osuuskunta Valkeavesi. Perustajajäseninä tuolloin oli yksityishenkilöitä ja yhtiömuodoksi valittiin osuuskunta.

Ensimmäisinä turvallisen ja riittävän pohjaveden käyttäjiksi pääsivät keskustaajaman asukkaat. Tämän jälkeen osuuskunnan toiminta-alue laajeni taajaman ulkopuolisille alueille. 1980-luvun alussa osuuskunnan vesijohtoverkosto kattoi jo kaikki silloisen Kalajoen kunnan sivukylätkin lukuun ottamatta Raution kylätaajamaa jossa vesihuollosta vastasi Raution Vesiosuuskunta. Vuoden 2006 alussa Raution Vesiosuuskunta sulautui Osuuskunta Valkeaveteen. Vuoden 2015 alusta myös Himangan vedenjakelutoiminta siirtyi Osuuskunta Valkeavedelle.

Tällä hetkellä Osuuskunta Valkeaveden vedenjakelun toiminta-alue kattaa kaikki asutustaajamat Kalajoella lukuunottamatta Kurikkalan ja
Pahkalan kyliä joissa vedenjakelusta ja veden hankinnasta vastaa kylillä toimivat omat vesiyhtymät.

Nykyisin Osuuskunta Valkeavesi on yksi Suomen suurimmista osuuskuntapohjaisista veden jakelulaitoksista.

Tilastoa v. 2019

Organisaatio

Osuuskunta Valkeaveden hallinnossa ylintä päätäntävaltaa käyttää kerran vuodessa kokoontuva osuuskunnan osuuskuntakokous jossa käsitellään osuuskunnan sääntömääräiset asiat, sekä osuuskunnan hallituksen esittämät asiat. Osuuskunnan kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista tai muista veloista. Osuuskunnan hallitus koostuu yhdeksästä jäsenestä joista vuosittain kolme jäsentä on erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Osuuskunnan vakinaisen henkilöstön määrä on yhdeksän henkilöä, joista kuusi on laitoksen kunnossapito- ja rakentamistehtävissä, kaksi toimistotehtävissä ja yksi hallinnollisessa johtotehtävässä.

Hallitus

Hallituksen jäsenet 2020-2021

Puheenjohtaja
Paavo Soukka, toimitusjohtaja

Varapuheenjohtaja
Matti Anttiroiko, maatalousyrittäjä

Jäsenet
Kaisu Lindqvist, tierakennusmestari
Heikki Uusitalo, maatalousyrittäjä
Vilho Hihnala, rakennusmies
Jukka Juola, toimitusjohtaja
Mika Isokääntä, turkistarhaaja
Erkki Nikula, maatalousyrittäjä
Mauno Rahkola, maatalousyrittäjä

Osuuskunta Valkeaveden säännöt

> Lataa säännöt itsellesi tästä (PDF)

Vuosikertomus 2019

> Lataa Vuosikertomus 2019 tästä (PDF)