Rakentajalle

Ohjeita rakentajalle

Liittymissopimus

Vesihuoltolaki edellyttää, että laitokseen liittymisestä on tehtävä laitoksen ja liittyjän välille liittymissopimus. Liittyjän antamien tietojen perusteella laitos laatii liittyjän kanssa kirjallisen liittymissopimuksen. Sopimuksen teossa tarvitaan hyväksytyt rakennusluvan mukaiset pääpiirustukset ja kiinteistön omistusoikeuden osoittama asiakirja. Liittymismaksut määräytyvät osuuskunnan maksuperusteiden mukaan ja ovat arvonlisäverottomia pääomasijoituksen luonteisia siirto- ja palautuskelpoisia maksuja. Sopimuksessa määrätään taksan mukainen liittymismaksu ja maksuehdot.

Sopimuksen mukana liittyjä saa sopimusehdot ja vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot, jossa on määritelty yleiset ehdot vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisestä sekä laitoksen palvelujen toimittamisesta. Tonttivesijohtoa ei liitetä ennen kuin liittymissopimus on allekirjoitettu. Mikäli kiinteistö liitetään myös Kalajoen kaupungin viemäriverkostoon tulee viemärin liittymissopimus myös olla allekirjoitettuna ennen liittämistöiden aloitusta. Sopimuksenteon jälkeen voi liittyjä sopia vesilaitoksen kanssa liittymän teknisestä toteuttamisesta ja aikataulusta.

Liittymissopimuksen laatimista varten tulee liittyjällä olla myönnetyn rakennusluvan mukaiset pääpiirustukset tai LVI-suunnitelmat (pohjapiirustukset ja asemapiirros), joista ilmenee liitettävien rakennusten kokonaiskerrosalat.

Liittymissopimukset olisi hyvä tehdä vähintään kaksi viikkoa ennen suunnitellun liittämistyön ajankohtaa. Tontilla syvimmälle kaivettavat vesi- ja viemärijohdot olisi parasta tehdä siinä vaiheessa kun rakennuspaikka on avattu ja täyttöhiekka ajettu.

Sopimusehdot

Lataa sopimusehdot tästä

Periaatteet liittymisjohtojen rakentamisesta

Liittyjä voi teettää kiinteistönsä tonttijohdot vesilaitoksen työnä tai alan urakoitsijalla. Varsinaisen liitostyön osuuskunnan verkostoon ja/tai kaupungin viemäriverkostoon suorittaa aina vesilaitos, josta veloitetaan kustannukset liittyjältä palveluhinnaston mukaan.

Kun liittyjä teettää tonttijohtojen asennuksen laitoksella, laitos hoitaa koko rakentamisen ja antaa työlleen takuun. Kustannukset veloitetaan liittyjältä palveluhinnaston mukaan. Yleensä liittyjät tilaavat tonttijohtojen rakentamisen kokonaisuudessaan osuuskunnalta jolla siihen on vuosikymmenien kokemus ja ammattitaito.

Jos liittyjä teettää tonttijohtojen rakentamisen ulkopuolisella urakoitsijalla, rakentamisen valvonnasta vastaa rakennuskohteen KVV-työnjohtaja RakMK osan D6 mukaisesti. Rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä KVV-työnjohtaja on ilmoitettava laitokselle ennen töiden aloittamista. Kaikilta asennustyöhön osallistuvalta vaaditaan voimassa oleva Vesityökortti.

Tonttijohtoasennuksen tekniset vaatimukset

Tonttijohdot rakennetaan hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Työssä noudatetaan RaMK osaa D1 / Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot / Määräykset ja ohjeet sekä RIL 77 / 1990 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket / Asennusohjeet.

Liitettävän kiinteistön vesijohtoputken on oltava Pe 10 -paineluokan putkea, joka asennetaan rakennuksen alla vähintään 3 m:ä perustusten ulkopuolelta lähtien Pe-muoviseen suojaputkeen, jonka tulee olla niin väljä, että paineputki voidaan tarvittaessa kohtuudella vaihtaa. Suojaputken tulee ylettyä vähintään 2 cm vesimittaritilan valmiin lattiapinnan yläpuolelle. Vesijohdon liitoksia suojaputken sisällä ei sallita.

Viemäriputken tulee olla vähintään PP 110 rengasjäykkyydeltään SN8 -luokan viemäriputkea ja viettoa vähintään 1 cm/m. Tonttiviemäreissä on käytettävä muovisia, teleskooppisia tarkastusputkia, jotka on varustettava maanpinnan tasolle asennettavalla valurautakannella. Vesimittarille tulee varata vähintään 0,6 m:ä korkea ja 0,6m x 0,6 m leveä lattiakaivollinen tila.

Vesimittarin asennus

Vesimittari asennetaan kiinteistöön siinä vaiheessa kun kiinteistön sisäinen vesijohtoverkosto liitetään vesimittaritilassa tulevaan vesijohtoon. Rakennusaikaista vedenkäyttöä varten asennetaan väliaikainen laskuhana tuloputken päähän. Vesimittarin asennus on syytä tilata muutamaa päivää aiemmin kuin varsinainen ajateltu asennuspäivä on. Liittymismaksuun sisältyvän, laitoksen omistukseen jäävän, vesimittarin asentaa joko laitos tai lvi-urakoitsija. Liittyjä on velvollinen huolehtimaan vesimittarin rakennusaikaisesta ja myöhemmästäkin suojaamisesta.
Osuuskunta Valkeavesi
  • Heinistönkuja 1, 85100 Kalajoki
  • (08) 469 6400 (vaihde)
  • Päivystys työajan ulkopuolella p. 044 565 0675
Verkkopalvelustamme
Copyright © 2023 Osuuskunta Valkeavesi | Powered by Digimarkkinointi Donetti Oy