Tietosuojaseloste

Osuuskunta Valkeaveden asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Osuuskunta Valkeavesi

Y-tunnus 0185918-3

Heinistönkuja 1, 85100 KALAJOKI

Yhteyshenkilö

Voitto Juola

Puhelin 0440 890740

Sähköposti voitto.juola@valkeavesi.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Osuuskunta Valkeaveden asiakasrekisterin käyttötarkoituksena on asiakkuuden hallinta sekä asiakaslaskutus.

Asiakasrekisterimme tietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat

 • Sopimuksen täytäntöönpaneminen tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä (esim. yhteydenotto-/tarjouspyynnön perusteella).

 • Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (esim. kirjanpitolain velvoitteet).

 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu tehdä suoramarkkinointia asiakkaille, ellei asiakas ole sitä nimenomaisesti kieltänyt.

Rekisterinpitäjän oikeutetut edut

Rekisterinpitäjän oikeutettuna etuna on tehdä suoramarkkinointia rekisterinpitäjän tuotteista ja palveluista asiakkaille, elleivät he ole nimenomaan kieltäneet suoramarkkinointia.

Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, osoite, puh ja sähköposti ja vedenkulutus. Yritysasiakkailta tallennetaan asiakasrekisteriä varten yrityksen yhteyshenkilön nimi, sähköposti, puh sekä yrityksen laskutustiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötietoja kerätään suoraan rekisteröidyltä itseltään sopimustapahtuman yhteydessä ja yrityksen Internet-sivuilla täytettävän lomakkeen (yhteydenotto) avulla. Yhteydenottolomakkeen tietoja käytetään vain yhteydenottoa varten.

Henkilötietojen vastaanottajat ja -ryhmät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Osuuskunta Valkeaveden toimistohenkilökunta asiakaspalvelu- ja laskutustapahtumien yhteydessä. Asiakkaiden pankki- tai korttitietoja ei käsitellä eikä tallenneta.

Asiakasrekisterin tietoja voidaan luovuttaa toimenpiteiden, kuten laskutus- ja kirjanpitotoimien, sekä sähköposti- ja puhelinviestinnän suorittamista varten yhteistyökumppaneillemme:

Ecom Oy, y-tunnus: 0968083-1 laskutus- ja reskontra-ohjelmiston järjestelmätoimittaja

CGI Suomi Oy, y-tunnus 0357502-9, asiakashallintajärjestelmä

Voimme luovuttaa rekisteröityjen tietoja myös perintätoimistolle, mikäli se on maksujen valvomiseksi tarpeellista.

Tietojen siirto kolmansiin maihin (EU/ETA-alueen ulkopuolelle)

Tämän rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja tässä asiakasrekisterissä koko asiakassuhteen keston ajan ja sen jälkeen vielä 10 vuotta kirjanpitoa varten.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet koskien tässä rekisterissä oleva henkilötietojansa.

 1. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin tässä rekisterissä, mikäli oikeuksia pyytävä henkilö pystytään luotettavasti tunnistamaan rekisteröidyksi. Tätä oikeutta käyttävän rekisteröidyn pyynnöstä rekisterinpitäjä toimittaa rekisteröidylle otteen niistä henkilötiedoista, joita rekisterissä on.

 2. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien henkilötietojensa oikaisua, mikäli niissä on virheellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja.

 3. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.

 4. Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa poistettua (”oikeus tulla unohdetuksi”). Henkilötiedot poistetaan markkinointirekisteristä mm., kun

 • a. Henkilötietojen käsittelylle ei ole enää tarvetta

 • b. Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

 • c. Rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.

 1. Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen, mikäli

 • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden

 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista

 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 1. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterin pitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

 2. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 31.05.2018.

Osuuskunta Valkeavesi
 • Heinistönkuja 1, 85100 Kalajoki
 • (08) 469 6400 (vaihde)
 • Päivystys työajan ulkopuolella p. 044 565 0675
Verkkopalvelustamme
Copyright © 2023 Osuuskunta Valkeavesi | Powered by Digimarkkinointi Donetti Oy