Tietoa yrityksestä

Osuuskunta Valkeaveden historiaa

Osuuskunta Valkeavesi on vuonna 1959 perustettu vesiosuuskunta jonka tehtäväksi tuolloin annettiin hankkia, käsitellä ja toimittaa käyttövettä silloisen Kalajoen kunnan keskustaan. Aikaisemmin Kalajoen keskustan alueella toimi lukuisia pieniä vesiyhtymiä jotka hankkivat vetensä suoraan Kalajoesta. Jokiveden laadun heikkeneminen ja tästä johtuvat mm. lavantautiepidemiat pakottivat keskustan asukkaat etsimään muita vaihtoehtoja turvallisen käyttöveden saamiseksi. Tätä tarvetta varten perustettiin Osuuskunta Valkeavesi. Perustajajäseninä tuolloin oli yksityishenkilöitä ja yhtiömuodoksi valittiin osuuskunta.

Ensimmäisinä turvallisen ja riittävän pohjaveden käyttäjiksi pääsivät keskustaajaman asukkaat. Tämän jälkeen osuuskunnan toiminta-alue laajeni taajaman ulkopuolisille alueille. 1980-luvun alussa osuuskunnan vesijohtoverkosto kattoi jo kaikki silloisen Kalajoen kunnan sivukylätkin lukuun ottamatta Raution kylätaajamaa jossa vesihuollosta vastasi Raution Vesiosuuskunta. Vuoden 2006 alussa Raution Vesiosuuskunta sulautui Osuuskunta Valkeaveteen. Vuoden 2015 alusta myös Himangan vedenjakelutoiminta siirtyi Osuuskunta Valkeavedelle.

Tällä hetkellä Osuuskunta Valkeaveden vedenjakelun toiminta-alue kattaa kaikki asutustaajamat Kalajoella lukuunottamatta Kurikkalan ja Pahkalan kyliä joissa vedenjakelusta ja veden hankinnasta vastaa kylillä toimivat omat vesiyhtymät.

Nykyisin Osuuskunta Valkeavesi on yksi Suomen suurimmista osuuskuntapohjaisista veden jakelulaitoksista.

Tilastoa vuodelta 2022

  • liikevaihto n. 1,74 milj. €:a

  • veden myynti n. 1 100 000 m3/v

  • vakinaisia vedenkäyttäjiä n. 12 500 henk.

  • osuuskunnan jäseniä 3 868 jäsentä

  • kulutuspisteet n. 7 000 kpl

  • veden runko- ja jakeluverkostoa n. 666 km

Organisaatio

Osuuskunta Valkeaveden hallinnossa ylintä päätäntävaltaa käyttää kerran vuodessa kokoontuva osuuskunnan osuuskuntakokous jossa käsitellään osuuskunnan sääntömääräiset asiat, sekä osuuskunnan hallituksen esittämät asiat. Osuuskunnan kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista tai muista veloista. Osuuskunnan hallitus koostuu yhdeksästä jäsenestä joista vuosittain kolme jäsentä on erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Osuuskunnan vakinaisen henkilöstön määrä on yhdeksän henkilöä, joista kuusi on laitoksen kunnossapito- ja rakentamistehtävissä, kaksi toimistotehtävissä ja yksi hallinnollisessa johtotehtävässä.

Hallitus

Hallituksen jäsenet 2022-2023

Puheenjohtaja

Paavo Soukka

Varapuheenjohtaja

Mika Isokääntä

Jäsenet

Juho Isopahkala

Vilho Hihnala

Jukka Juola

Erkki Nikula

Mauno Rahkola

Markku Ojala

Tero Turvanen

Osuuskunta valkeaveden säännöt

Lataa säännöt itsellesi tästä

Vuosikertomus 2022

Lataa vuosikertomus 2022 tästä
Osuuskunta Valkeavesi
  • Heinistönkuja 1, 85100 Kalajoki
  • (08) 469 6400 (vaihde)
  • Päivystys työajan ulkopuolella p. 044 565 0675
Verkkopalvelustamme
Copyright © 2023 Osuuskunta Valkeavesi | Powered by Digimarkkinointi Donetti Oy